LoLU HOUSE

 

loLU HOUSE  

SPRING 2019 — I35  HOUSE 

Địa chỉ công trình: Khu dân cư ngã 3 Lò Lu, Quận 9, TP HCM

Thiết kế: Kts. Nguyễn Bình Phương 

Công ty CP Antar 

Email: antarcorp@gmail.com 

Phone: 0986698001

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ANTAR

Địa chỉ: 160/76/24 Đường 1, Khu phố Ông Nhiêu, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT : 0975096649, (Ms. Nghiệm)

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT